ممنوعه

by امید

خانه های ممنوعه شهر من پر شده اند …

هنوز هم اما ، فاحشه پیر شهر ، دلبری می کند …

پ ن : داستان تکراری …

پ ن : …