تو

by امید

به خودم تبریک می گویم …

تو را …

پ ن : …