باد

by امید

این باد لعنتی …

لاشه ابر ها را ، بعد از باران به کجا خواهد برد ؟

پ ن : دلچسب شده باز …

پ ن : …