چهارشنبه سوری

by امید

با هر دید و منطقی که به نظرم میرسه ، فکر می کنم …

باز هم نمی فهمم این صداها یعنی چی …

پ ن : مسخره …

پ ن : …