فرشته

by امید

خیلی وقت است دیگر به حرف فرشته ها که می گویند به سرنوشت مقدر شده ات اعتماد کن هم نمی شود اعتماد کرد ، اینجا حتی برای آنها هم جای کافی نیست …

پ ن : …