دسته

by امید

ادمها چند دسته اند …

تو اما …

پ ن : چه خلاصه ام …

پ ن : …