گذر

by امید

آدم ها معمولا یک دفعه خسته نمی شوند …

ولی یک جایی می رسد که می برند …

به جای صبر کردن ، درب را باز می کنند و می روند …

پ ن :  از گودر به گمانم …

پ ن : …