شکنجه

by امید

به بند نمی کشم …

باید خودتان مبتلایم شوید …

پ ن : شکنجه گر ام ازت …

پ ن : …