تو

by امید

هنوز هم به خودم تبریک می گویم … تو را …

پ ن : تولد یک سالگیت …

پ ن : …