کهنه

by امید

مثل یه لیوان قهوه مونده … که تلخ تر هم شده …

سرد هم که شده باشه … میشه زهر مار واقعی …

یا مثلا یه میز کهنه که با پوسیدگی اش کنار میاد …

به انتظار چهارشنبه سوری سال بعد مثلا …

پ ن : …