گریه

by امید

قضیه آرامش بعد از گریه  …

یک چیزیه تو مایه های اینکه به احساستون هم اعتماد ندارید …

پ ن : نمیدونم از کجا …

پ ن : …