شخصی

by امید

هنوز کمی مردانگی مانده برایم …

که خودم را سر به نیست کنم … که نعشم را به یغما ببرید …

حالا هی بگردم دنبال واژه که چه ؟ …

پ ن : اتفاقاتی که سخت ، آدم بودنمان را یادآور می شوند …

پ ن : …