سکوت

by امید

به احترام سکوت ، یک دقیقه بمیرید …

پ ن : از یدالله رویایی به گمانم …

پ ن : …