جدایی نادر از سیمین

by امید

این فیلم رو بارها باید دید …

هر بار هم باید مرد …

پ ن : بخشی از من روی صندلی سینما جا مانده …

پ ن : …