نوشتن

by امید

نوشتن برای من لااقل چیزی بیشتر از یک عادت است . این چند وقته اما حجم فعالیتم بیشتر شده و نتیجه اش هم شده انبوهی از مطالب پراکنده در ذهنم و کمی زمان برای فکر کردن و سر هم کردن جملات …

ترجیح می دهم همین وقت های کوچک را هم صرفت کنم و این جا را با همان درفت های قدیمی زنده کنم …

پ ن : …