… حرف هایی برای نزدن

by امید

چقدر پرم از حرف های خوب تکراری برای نزدن …

از زندگیه چرندی برای نکردن …

پ ن : …