حقیقت

by امید

این بی خوابی ها هم چیزی را عوض نمی کند …

پلک هایتان رو هم نرفته … کابوستان می شوم …

پ ن : و این واقعیتیست …

پ ن : …