محدود

by امید

انقدر بعضی کار ها رو انجام نداده ام …

گاهی خودم هم احساس می کنم حق انجامشان رو ندارم …

پ ن : …