سامان

by امید

میدونی کجار رفتنت درد داشت سامان ؟

اون لحظه که میلاد حلوای تو رو جلوی من تعارف می کرد …

پ ن : آرام بخواب ، رفیق …

پ ن : …