وفاداری

by امید

سالواتوره : وفاداری چیز بدیه ،

وقتی وفادار میمونی همیشه تنهایی …

پ ن : سینما پارادیزو