بی زمانی

by امید

از نیمه شب گذشته است و ۲۹ اسفند ۹۴ هم تمام شده .
اما هنوز ۱ فروردین ۹۵ شروع نشده .
الان درست زمان بی زمانسیت …
چیزی میان رفتن و ماندن …

پ ن : سال بهتری پیش روست …
پ ن :‌…