عیدانه

by امید

کاش به جای آرزوی سال تحویلم ، عیدانه ام تو بودی …

پ ن : شد ۱۲ سال …
پ ن : عیدتون مبارک
پ ن : …