دسته بندی

وقتی آدما یک تار مو توی غذاشون می بینن : دسته ای از آدما دیگه لب به اون غذا نمی زنن … دسته ای از آدما تار مو رو در میارن و غذاشونو می خورن … پ ن :‌ نمود این قضیه توی روزمرگی آدما …