تف

شده ام تف سر بالا … یک جایی نزدیک بینی ام … پ ن : ندارد … پ ن : کامنت پست قبلی اشتباها پاک شد … اگر لطف کنید و دوباره …