بی خواب

امشب را نخواهم خوابید ، البته ربطی به انتخابات هم نخواهد داشت … پ ن : من ناراحت نیستم … عزیزم …