یک طرفه

پ ن : اینم باید یاد آوری بشه حتی … پ ن : …