تولد

همین روزاست که دیگه توی مترو و اتوبوس جوونتر ها صندلیشونو بدن بهم انگار … پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات ، تبریک گفتن هم ندارد … پ ن : …