۱۷ دی

زندگی باید ۹:۲۰ بعد از ظهر این جمعه لعنتی شروع میشد … تا قبل از ۱۱:۵۶ هم باید تموم میشد … پ ن : …