ایستاده

و من نه اینجا استاده ام … و نه منتظرم … و نه چتری دارم … و نه حتی اینجا بارانی می بارد … اینجا فقط فاحشه ها پیروزند … پ ن :‌ چرا توی این مسابقه ها سه تا سوال پرسیده میشه هر کدوم پنجاه امتیاز ؟