تهوع

این پسرایی که موقع حرف زدن با دختر ها صداشون رو نازک می کنن … پ ن : گه …