روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

Category: تصاوير

نا‌امید

پ ن : دوستت دارم هایی از سر نا امیدی … پ ن : …

همبازی

پ ن : بیا و کمی با احساساتم بازی کن … عزیزم … پ ن : …

فلان

احتمالا تنها چند نفر اینجا این عکس را به یاد دارند … مربوط می شود به آن قسمت حذف شده ی بلاگ نویسی ام ، از ۸۳ تا ۸۷ … پ ن : آرشیوش هم پیدا شد … پ ن : …

تمرکز

پ ن : حالم خوش نیست … دلیلش هم بماند … پ ن : عجب گهی هستم من … پ ن : …

نباید

پ ن : نباید عزیزم … نباید … پ ن : …