مثلا عید

by امید

m01_16895561

پ ن : عید که نیست ، بهانه است …

پ ن : به رسم ، مبارکتان باشد ، که مبارکمان نیست …