تو ۲

واقعا تو بودی ؟ همون آدمی که نمی خواست ناراحتم کنه ؟ همونی که همیشه بلوف می زد که یادش نرفته … ومنم همیشه باور می کردم … پ ن : دلمان تنگ شده برای خودمان …