فلان

احتمالا تنها چند نفر اینجا این عکس را به یاد دارند … مربوط می شود به آن قسمت حذف شده ی بلاگ نویسی ام ، از ۸۳ تا ۸۷ … پ ن : آرشیوش هم پیدا شد … پ ن : …