عصر پنج شنبه

با یک فنجان قهوه و یک تکه شکلات تلخ … میشه تنها توی تاریکی نشست و فکر نکرد … پ ن : …