جاده

او جاده را با خود می برد … پ ن : اریک جوانسون به گمانم … پ م : …