بد آموزی

توی سریال دکتر قریب یک قسمتی بود که تازه این یارو برگشته بود ایران دختره رو توی کلاس خواهرش میبینه و دعوتش می کنه به بستنی و … این قضیه کافی شاپ رفتن ها هم دقیقا از همین جا آب میخوره … پ ن : اون موقع گشت ارشاد و اینا کجا بودن ؟ پ […]