شادمانی

خاتمی هم که اومد ، دیگه چی می خوای ؟! اصلا به قول شاعر فقید : تو خودت قند و نباتی … پ ن : مسخره …