شادمانی

by امید

خاتمی هم که اومد ، دیگه چی می خوای ؟!

اصلا به قول شاعر فقید : تو خودت قند و نباتی …

پ ن : مسخره …