نوح

کلاغ کشتی نوح بودن هم می تواند برایم جذاب باشد … جایی که باید از تهوع من تغزیه کنم ، یا از خیال تو … که فرصت گفتن ندادید ، که به سلامت برسند … پ ن : طوفان نوح طلب دارم …