نوح

by امید

کلاغ کشتی نوح بودن هم می تواند برایم جذاب باشد …

جایی که باید از تهوع من تغزیه کنم ، یا از خیال تو …

که فرصت گفتن ندادید ، که به سلامت برسند …

پ ن : طوفان نوح طلب دارم …