نکته

میدانی عزیزم ، خوبی اش به این است که من و تو ، ما نیستیم ، که نبوده ایم و نخواهیم بود … و نکته جالبش هم این می تواند باشد که دیگر برای من اهمیتی ندارد … که خدایت هم شاهد است که اهمیتی ندارد … و نکته با اهمیتش هم این است که […]