نکته

by امید

میدانی عزیزم ، خوبی اش به این است که من و تو ، ما نیستیم ، که نبوده ایم و نخواهیم بود …

و نکته جالبش هم این می تواند باشد که دیگر برای من اهمیتی ندارد …

که خدایت هم شاهد است که اهمیتی ندارد …

و نکته با اهمیتش هم این است که تو هم دیگر اینجا و این چرندیات را نمی خوانی …

که این طوری من هم راحت ترم …

پ ن : به قول شاعر فقید : ای خدا من چرا انقده شادم ؟ …