مرض

چشممان عفونت کرده . اعصابمان را هم خرد کرده طبعا … پ ن : با این همه درگیری الان چرا آخه ؟ اه …