مرض

by امید

چشممان عفونت کرده . اعصابمان را هم خرد کرده طبعا …

پ ن : با این همه درگیری الان چرا آخه ؟ اه …