باد

این باد لعنتی … لاشه ابر ها را ، بعد از باران به کجا خواهد برد ؟ پ ن : دلچسب شده باز … پ ن : …