این شوخی نیست

نمی شود یک حرف را تنها با چسباندن برچسب “شوخی” نادیده گرفت … حتی نمی شود کمتر غم انگیزش کرد … پ ن : توی گودر هم کسی گفته بود انگار … پ ن : …