این شوخی نیست

by امید

نمی شود یک حرف را تنها با چسباندن برچسب “شوخی” نادیده گرفت …

حتی نمی شود کمتر غم انگیزش کرد …

پ ن : توی گودر هم کسی گفته بود انگار …

پ ن : …