مولف

قبلا هم ذکر کرده بودم … به نظریه “مرگ مولف” اعتقاد دارم … پ ن : واضحه دیگه … پ ن : …