مولف

by امید

قبلا هم ذکر کرده بودم …

به نظریه “مرگ مولف” اعتقاد دارم …

پ ن : واضحه دیگه …

پ ن : …